Hvad lytter du til? 

Hver måned udgiver Ledelsesalmanakken et podcastafsnit om strategi og ledelse i praksis. 

Se oversigten over alle podcasts her

Missionsorientering, partnerskaber og økosystemer 

En oversigt over vores artikler og podcasts om social innovation, økosystemer, sundhedsklynger og missionsorientering.

Missioner som rammesætning for innovation

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

.. og hold dig opdateret om nye podcasts, bøger og artikler. 

 

Tilmeld dig her

Vis

Emne
Artikler

Samarbejde i strategisk transformation

Hvad gør vi, når forandringer presser sig på, som vi ikke kan løse alene eller i de nære og allerede velfungerende fællesskaber?

Se mere
Emne
Artikler

Strategisk mobilisering - gjennom ambisjonsbasert ledelse

En artikkel om hvordan ansatte og ledelse kan ta felles ansvar for å jobbe strategisk hver dag

Se mere
Emne
Artikler

Den strategiske institutleder

Seks vigtige opmærksomheder i overgangen fra det klassiske scholar-orienterede til det impact-orienterede universitet

Se mere
Emne
Artikler

Forstå problemet før du løser det

Hvad der sker, når sundhedsprofessionelle gør kål på deres faglige etik

Se mere
Emne
Artikler

Målstyring - styring mod resultat og udvikling

Artikelserie: Hvorfor skal vi skelne mellem resultatmål og udviklingsmål?

Se mere
Emne
Artikler

Hvordan håndterer du som leder afskedigelser af medarbejdere?

- 5 bud på at navigere i det eksistentielle morads

Se mere
Emne
Artikler

Pejlemærker for den fælles strategiske ambition

Artikelserie: Hvad er det særligt, vi skal pejle efter, når vi bevæger os i en ambitiøs retning?

Se mere
Emne
Artikler

Den transformative kommune

Hvordan får vi bygget bro for vigtig viden på tværs af kommuner, der skal transformere velfærden?

Se mere
Emne
Artikler

Compassion i Ledelse

Relationelle evner bliver et større og større fokus som ledelseskvalitet - men hvordan kan det relationelle opbygges gennem compassion?

Se mere
Emne
Artikler

Ekstern strategisk profil

Artikelserie: I denne artikel behandler vi spørgsmålet "Hvad er en ekstern strategisk profil, og hvorfor er den vigtig?"

Se mere
Emne
Artikler

Den ambitiøse og robuste forskningsleder

Hvad er det en forskningsleder skal kunne ledelsesmæssigt?

Se mere
Emne
Artikler

Den ambitiøse offentlige topleder

Organisationer har brug for ambitiøse topledere - men hvad skal den offentlige leder egentlig kunne ledelsesmæssigt?

Se mere
Emne
Artikler

Strategisk ledelse i ledergrupper

En artikel om udviklingen af strategisk arbejdende ledergrupper

Se mere
Emne
Artikler

Lad os udvikle de unges potentiale

En artikel om potentialet af unge nyuddannede og graduateforløbet i Mobilize

Se mere
Emne
Artikler

Ensomhed og ledelse - vilkår eller mulighed?

En artikel om ensomhed og ansvar i ledelse

Se mere
Emne
Artikler

De stille dræbere af strategi og 10 gode råd

En artikel om de stille dræbere af strategi og 10 gode råd

Se mere
Emne
Artikler

Den unge generation på arbejdsmarkedet

En artikel om generation Z og deres vej ind i arbejdslivet

Se mere
Emne
Artikler

Strategisk mobilisering - gennem ambitionsbaseret ledelse

En artikel om hvordan medarbejdere og ledelsen kan tage et fælles ansvar for at arbejde strategisk hver dag

Se mere
Emne
Artikler

At handle strategien god - strategisk ledelse

En artikel om meningsfulde strategier

Se mere
Emne
Artikler

Er din organisation parat til at absorbere strategiske chok?

En artikel om strategisk ledelse i omskiftelige omgivelser

Se mere
Emne
Artikler

Hvordan porteføljeledelse?

Hvad er vigtigt i de første faser, når man vil indføre porteføljeledelse?

Se mere
Emne
Artikler

Hele Mobilize ejer hele Mobilize

En artikel om medarbejderejerskab

Icon Organisering Se mere
Emne
Artikler

Politik er noget vi udvikler sammen

Opgaveudvalg - en måde at organisere samskabelse i kommuner og regioner, med inddragelse af borgere, organisationer og andre aktører.

Se mere
Emne
Artikler

Samspilzoner og organisatoriske mellemrum

Samarbejde på tværs af selvstændige interne organisatoriske enheder

Nyeste Version Labs Se mere
Emne
Artikler

Erfaringer fra Familiens Broer

Hvad har vi lært om innovation gennem udvikling af prototyper på tværs af velfærdsorganisationer?

Se mere
Emne
Artikler

The Great Resignation

En artikel om fænomenet "The Great Resignation".

Seminar 4 Se mere
Emne
Artikler

Kræver de vilde sociale problemer nye organisationsdesign?

Velfærdssamfundet står overfor "vilde" samfundsproblemer. Så, hvilke forskellige organisationsdesign og systeminnovationer kan vi sætte i spil?

Se mere
Emne
Artikler

Hvorfor porteføljeledelse?

En artikel om hvordan porteføljeledelse spiller en central rolle i at bygge bro mellem fagprofessionelle organisationers strategiske udviklingsprojekter og driften.

Se mere
Emne
Artikler

Det specialiserede voksenområde kan ikke kun styres på kroner og standarder

En artikel om behovet for at gentænke styring og ledelse af et meget udgiftstungt og udfordret velfærdsområde: Det specialiserede voksenområde.

Danmark 2 Park Se mere
Emne
Artikler

Strategi taget ned til jorden

En artikelserie der forklare strategi, så alle er med. Vi beskriver den fælles strategisk ambition, pejlemærker, målsætninger og meget andet.

Light Bulb 3 Se mere
Emne
Artikler

Økosystemer, partnerskaber og missions-orientering

Samlet materiale inden for for social innovation, økosystemer, sundhedsklynger og missionsorientering

Jason Blackeye 9HEY1URQIQY Unsplash Se mere
Emne
Artikler

Sundhedsklynger: Hvordan lykkes vi med dem?

Hvordan skal vi udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundsklyngerne, og hvordan undgår vi, at de bliver et bureaukratisk monster, som ikke gør en forskel for patienterne?

Se mere
Emne
Artikler

Styrket samarbejde mellem klinik, uddannelse og forskning

En case om Hospitalsenheden Region Midt

Forskning 1 Se mere
Emne
Artikler

Strategisk udvikling og fremtidsscenarier

Artikelserie: Fremtidsscenarier som en metode til at åbne op for en strategisk dialog om fremtiden

Se mere
Emne
Artikler

Den faglige klynge

- Kernen i fremtidens organisering?

Se mere
Emne
Artikler

How to mobilise the Nordics

Et inspirationskatalog fra NordForsk og mere end 160 Nordiske ledere

Bro Vand Se mere
Emne
Artikler

10 spørgsmål til jeres ambitiøse strategi

Hvordan man får ambitiøse strategier til at leve i en organisatorisk hverdag?

Se mere
Emne
Artikler

Strategiens 7 P-er

Der er sket meget siden Mintzbergs artikel "5 P's for Strategy' fra 1987. Her er et bud på 2 yderligere strategiske 2 P'er.

Netværk 3 Se mere
Emne
Artikler

Den strategiske faglige leder

6 vigtige ledelsesroller, som den strategiske faglige leder må prioritere

Se mere
Emne
Artikler

Missionsdrevne strategier i mellemrummene

Se mere
Emne
Artikler

Hvordan undgår vi relationel skørbug?

Zoomxx Se mere
Emne
Artikler

Relationel Koordinering

En teori der fokuserer på samarbejde og koordination mellem forskellige funktions- og faggrupper, der sammen løser en fælles opgave

Se mere
Emne
Artikler

Psykologisk tryghed i en frygtløs organisation

Hvorfor præsterer nogle teams bedre end andre? Fem faktorer er væsentlige - men én er langt vigtigere end de andre.

Se mere
Emne
Artikler

Almanakken om god ledelse - et månedligt ledelsesredskab

Ledelsesalmanakken 2018 udgør 12 kapitaler og spørgsmål at reflektere over som leder

Se mere
Emne
Artikler

Den stærke sårbare strategiske leder

En rammesættende artikel for Ledelsesalmanakken for 2019s tema: Sårbarhed i strategisk ledelse

Coffee 3 Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA

Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Mari Sundli Tveit, tidl. rektor ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift

Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Øyvind Moen, koncernchef i Frigaard Property Group

Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Lise Tarnow, direktør for Steno Diabetes Center Sjælland

Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Jesper Hosbond Jensen, tidl. kommunaldirektør i Syddjurs Kommune

Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Camilla Schreiner Andersen, underdirektør i vurderingsstyrelsen

Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital

Maj 19 Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Nikolaj Malchow-Møller, rektor på CBS

Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Anita Lindquist Henriksen, rektor på KVUC

Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Hjalte Aaberg, tidl. regionsdirektør i Region Hovedstaden

Se mere
Emne
Artikler

Den sårbare strategiske leder

- Jesper Stub Johnsen, vicedirektør på Nationalmuseet

Se mere